Wiślane Tarasy 2.0 to nie tylko apartamenty, to pionierski sposób myślenia o mieszkaniach oraz o inwestycji jako „samowystarczalnej” całości.

URUCHOMILIŚMY SPRZEDAŻ MIESZKAŃ W BUNYNKU "W" !!!