Lokale komercyjne
Piasta Towers


Oferujemy powierzchnie usługowo-handlowe w budynku mieszkalnym z częścią usługowo-handlową przy ul. Piasta Kołodzieja w Krakowie.

Lista lokali do wynajęcia:

Wydrukuj ofertę

Kliknij na wiersz zawierający dane lokalu użytkowego, aby zobaczyć jego rzut.
Klikając na nazwę kolumny możesz posortować listę układając np. od największego do najmniejszego mieszkania lub od najtańszego do najdroższego.

Nr
Budynek
Piętro
Powierzchnia *
Status
Cena **
U3-02 Budynek 3 0 69,68 m2 Wolne 58 zł netto za m2 + opłaty adm.

* - Powierzchnia podana w m2 szacunkowo. Dokładny obmiar przy odbiorze lokalu.
** - Wszystkie ceny w PLN netto.

Inwestycja zrealizowana.

 

Proponowane warunki najmu: 

 • Czynsz najmu powierzchni usługowo-handlowej – 58 zł/m2 + VAT
 • Czas trwania umowy - minimum 3 lata
 • Zabezpieczenie umowy - kaucja lub gwarancja bankowa w wysokości 2-3 czynszów na cały czas funkcjonowania Najmu
 • Czynsz waloryzowany o wskaźnik inflacyjny uzgodniony przez Strony


Najemca ponosić będzie dodatkowe opłaty wynikające z tytułu funkcjonowania we wspólnocie:

 •   Koszty eksploatacyjne budynku około 5,50 zł/m2 + VAT
 •   Zaliczka na koszty remontów około 1,00 zł/m2 + VAT
 •   Administracja około 0,70 zł/m2 + VAT
 •   Monitoring (kamery zewnętrzne) – 200 zł + VAT

Powyższe opłaty są opłatami przewidywanymi i mogą ulec zmianie;

 • Rozliczenie mediów /media opomiarowane/:
 • opłata za energie elektryczną (własny licznik)
 • opłata za zużytą zimną wodę i odprowadzenie ścieków – 10,34 zł/m3 + VAT
 • opłata za podgrzanie wody - zaliczka około 12,50 zł/m3 + VAT
 • opłata za centralne ogrzewanie – zaliczka około 1,90 zł/m2 + VAT
 • opłata za wywóz śmieci - według zadeklarowanej ilości odpadów przez Najemcę i wskaźnika nagromadzenia odpadów

Rozliczenie mediów wg wskazań liczników.

Standard i wyposażenie lokalu (stan deweloperski) - prace po stronie Wynajmującego:

Standard indywidualny  wg. umowy najmu:

1. Stolarka/ślusarka aluminiowa, współczynnik  przenikania ciepła dla szyb U = 1,0W/[m2xK],
2. Ściany konstrukcyjne: żelbetowe, murowane
3. Ścianki działowe ( w zakresie najemcy)
4. Wykończenie ścian:  tynki gipsowe III kat.,
5. Wykończenie sufitów: tynki gipsowe III kat.,
6. Posadzki: wylewka cementowa przygotowana pod warstwy wykończeniowe,
7. Indywidualne opomiarowanie mediów,
8. Instalacje (doprowadzone do granicy lokalu):
- zimnej wody użytkowej
- ciepłej wody użytkowej (podgrzewacze elektryczne)
- centralnego ogrzewania c. o. 
- kanalizacji sanitarnej
- elektryczna zasilana prądem trójfazowym: (okablowanie, gniazda, kostki w miejscach projektowanego oświetlenia (osprzęt w gestii najemcy)), 
- telefoniczna, internetowa, TV (okablowanie)
- wentylacja mechaniczna wyciągowa: pion wyciągowy doprowadzony do granicy lokalu (w gestii najemcy wykonanie i rozprowadzenie instalacji wewnątrz lokalu wraz z montażem urządzeń i osprzętu)
- instalacja klimatyzacji: w gestii najemcy
- wysokość pomieszczeń 2,55 m

Szczegóły pod numerami telefonów:  +48 728 429 638; email: lokaleuslugowe@inter-bud.pl 

Schemat osiedla Piasta Towers